CESTA DO NITRA

O STUDIU

Co můžete očekávat?

Prostřednictvím alternativních metod pochopíte zákonitosti vesmíru, a to, jak se nám promítají do praktického života. Budete vědět, jak naložit nejen se svým fyzickým tělem, ale jak doplnit energii v energetickém systému čaker, jak se optimálně stravovat, jak pochopit, co nám tělo signalizuje, jak se uzdravit a co všechno můžeme sami udělat pro lepší kvalitu našeho života.

Naučíte se chápat řeč svého těla i duše, a zároveň, jak jim pomoci zpět k harmonii. 

Poznáním univerzálních zákonů podpoříte svoji cestu sebepoznání a osobního růstu vedoucí k uzdravení těla i duše.

Doplníte si také informace z různých oborů, které si nesete s datem svého narození a naučíte se s nimi zacházet ve svůj prospěch a v souladu s děním celku.

Převezmete plnou zodpovědnost za svůj vlastní život.

Dvouleté studium pro dospělé, kde pod vedením zkušených lektorů a terapeutů dostanete základní informace pro vstup do zdravého a spokojeného života.

Během studia se budete seznamovat se základními alternativními směry a technikami vedoucími k osobnímu růstu a tyto směry budou postupně gradovat v souladu s pochopením, potřebami a vývojem studentů. Studenti budou do výuky zapojeni aktivní formou - v průběhu jednotlivých lekcí budou cvičit, tvořit apod., dle možností a podmínek.

Záměrem tohoto studia je umožnit orientaci v základních technikách práce s energetickým systémem těla, současně s prací na fyzickém těle a propojením těchto nezbytných součástí tak, aby se absolventi lépe zapojili do všech oblastí života. Postupovat budeme od fyzického těla - základy dechu, cvičení a stravu, přes mentální sféru, kdy budeme aktivně pracovat s pozitivní psychologií - vědomí sebe, až po vyvrcholení studia, kdy poskytneme oporu i svojí duši a jejímu vedení, prostřednictvím různých alternativních technik.

Výuka bude probíhat formou víkendových seminářů, začátek výuky říjen 2017 a konec prvního ročníku červen 2018, začátek 2. ročníku říjen 2018 a konec studia červen 2019. Druhý ročník studia bude probíhat pouze o sobotách (termíny viz Plán studia)

V rámci školy je možné zúčastnit se mimořádných seminářů za zvýhodněné ceny pro studenty. Oblíbené jsou také mimoškolní akce, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci studentů.

Místo realizace výuky bude v Brně - Vojanova 1 (areál býv. kina Světozor), případně Brno, Štolcova 31


CESTA DO NITRA