CESTA DO NITRA

CENÍK ŠKOLNÉHO A MOŽNOSTI PLATBY

 Školné r. 2019/20


11.000,- Kč

 

Možnosti platby

Platba za polovinu ročníku

plné školné (beze slevy)

1. část splatnost do: 15.7.2019

2. část splatnost do: 15.1.2020

5.500,- Kč

Platba za celý ročník jednorázově 

sleva 500,- Kč

splatnost do 15.7.2019

10.500 Kč

Cena za jeden den výuky pro neregistrované studenty- pokud není uvedeno jinak

Po dohodě s vedením školy, pokud není zcela obsazen registrovanými studenty

1.800 Kč

Veškeré platby posílejte na účet školy :  2801198503/2010 , v.s. jméno  příjmení 

Ceník mimoškolních akcí


CESTA DO NITRA